Hạnh Phúc , ngày tâm sự tháng chia sẻ năm học hỏi .


Bạn thân mến .


Hai đứa mình là đôi bạn thân đúng không nào  ?  Tôi với bạn thân nhau đến mức ăn chung , ngủ chung , chơi chung rồi cả đọc sách chung nữa . Hễ có quyển gì hay hai đứa mình sẽ ngồi gần bên nhau cù... Xem thêm

Điều tuyệt vời mà quyển này đã làm được là nó khiến mình hiểu sử Việt Nam ở mức độ cơ bản nhất. Mình từng đọc một vài quyển sách sử, dã sử, tiểu thuyết lịch sử của Việt Nam nhưng đều bị chán, khô, hoặc khó hiểu. Mình cần một cái timeline đơn giản về các thời đại của sử Việt, và ‘Sử Việ... Xem thêm

Quốc gia khởi nghiệp của tác giả Dan Senor và Saul Singer gồm khoảng 400 trang chia thành 14 chương lần lượt lý giải về lý do tại sao đây lại là quốc gia có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới. Đầu tiên là ý tưởng táo bạo và mang tính đột phá, vượt xa ngoài những tư duy thông thường và ý tưởng đó thường đi trước thờ... Xem thêm