Theo ý kiến của riêng mình thì cuốn sách khá chung chung, hơi mờ nhạt nhưng không đến nỗi quá tệ. Ít nhất thì cũng bỏ túi được vài phương pháp, kinh nghiệm có ích cho việc học tập.=========================================I must frankly say that this book is not my type. I didn’t enjoy the whole idea. Now I regretted adopting it from a local book stall when it is sold at a discount. In my opinion the concept is ... Xem thêm

2 sao nghĩa là it was ok - sách cũng ổn, nhưng không có gì đặc sắc, ít nhất là đối với mình. As the name suggests thì cuốn sách này là những ghi chép về trải nghiệm của tác giả trong khoảng thời gian du học ở London. Không sa đà vào kinh nghiệm xin học bổng hay chuyện học hành như một số sách trải nghiệm du họ... Xem thêm