Chúng ta đã áp dụng cách tư duy Einstein vào những vấn đề hóc búa, đòi hỏi suy nghĩ có định hướng và sự kiên trì khi thực hiện. Nhưng tư duy ấy cũng áp dụng được vào những vấn đề hàng ngày.

Một số công cụ tư duy mà bạ... Xem thêm

Bài viết liên quan: Đọc sách không đủ - Những phương thức thay thế việc đọc sách

Sau khi nghe cuốn sách này, quan điểm của tôi về sách nói đã thay đổi bởi câu chuyện rất hấp dẫn đối với bất kỳ doanh nhân hoặc người làm kinh doanh nào.

Cuốn sách tập trung vào cả hai công ty, Uber ... Xem thêm

Tiêu Cực:

1. Thiếu sự sáng tạo. Cuốn sách khô khan và thiếu sự hấp dẫn.

2. Một chủ đề xuất sắc mà tác giả không tận dụng được. Thiếu sâu sắc.

3. Có những cuốn sách tốt hơn về chủ đề này; Cuốn "Thời Đại Máy Thứ Hai" được viết bởi Brynjolfsson và được tham khảo trong cuốn sách này thì vượ... Xem thêm

Yêu cầu mọi người mô tả những gì họ tưởng tượng về trí tuệ nhân tạo và một số điểm mô tả của họ không thể không lấy tham khảo từ những bộ phim và sách văn học. Có robot tàn bạo từ các bộ phim Terminator, HAL9000 từ 2001: A Space Odyssey và Deep Thought mà Douglas Adams đã đưa ra. Trí tuệ nhân tạo còn lâu mới phát triển, ... Xem thêm

Tử tế. Nó bắt đầu tuyệt vời với nhiều điểm tuyệt vời được đưa ra về cách Ngân hàng đang thay đổi và về cách chúng ta nên thận trọng và thích nghi. Tuy nhiên, nó có vẻ rất thuyết giáo và quá lạc quan/ảo tưởng. Đề cập đến thanh toán bằng giọng nói cho các giao dịch trong tương lai. Mặc dù có thể xảy ... Xem thêm