Học sâu phụ thuộc vào việc tối ưu hóa một hàm chi phí. Các hàm chi phí trong tự nhiên là gì? Nghịch đảo giá trị trong quá trình tiến hóa được gọi là sự thích hợp, nhưng đó là một khái niệm chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh của một tập hợp các ràng buộc cụ thể, từ môi trường hoặc từ hệ ... Xem thêm

"Sự Lên Ngôi Của Các Nền Tảng Đa Chiều" là một cuốn sách mở mang tầm mắt cho những độc giả thích cập nhật những phát triển mới nhất hoặc mở rộng văn hóa chung của họ.

Đây là một bài đọc thú vị cho những ai quan tâm đến việc tì... Xem thêm

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thay đổi mọi thứ từ cách chúng ta liên hệ với nhau đến công việc chúng ta làm, cách nền kinh tế của chúng ta vận hành và ý nghĩa của việc trở thành con ngườiTất cả chúng ta cần giúp đị... Xem thêm