Yêu cầu mọi người mô tả những gì họ tưởng tượng về trí tuệ nhân tạo và một số điểm mô tả của họ không thể không lấy tham khảo từ những bộ phim và sách văn học. Có robot tàn bạo từ các bộ phim Terminator, HAL9000 từ 2001: A Space Odyssey và Deep Thought mà Douglas Adams đã đưa ra. Trí tuệ nhân tạo còn lâu mới phát triển, ... Xem thêm

Tử tế. Nó bắt đầu tuyệt vời với nhiều điểm tuyệt vời được đưa ra về cách Ngân hàng đang thay đổi và về cách chúng ta nên thận trọng và thích nghi. Tuy nhiên, nó có vẻ rất thuyết giáo và quá lạc quan/ảo tưởng. Đề cập đến thanh toán bằng giọng nói cho các giao dịch trong tương lai. Mặc dù có thể xảy ... Xem thêm


Theo Daniel Smith, tư duy như Einstein đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Ông tập trung vào việc trang bị người đọc những phương pháp suy nghĩ đột phá, như tưởng tượng, hình dung và giải quyết vấn đề dựa trên nguyên lý khoa học. Cuốn sách cũng khám phá các đặc đ... Xem thêm