Đây là nguồn tài liệu tuyệt vời cho người mới bắt đầu và những người đang phát triển kênh YouTube, giúp họ vượt qua giai đoạn trì hoãn. Tôi thấy nhiều bình luận tiêu cực cho rằng cuốn sách này không chứa đựng "bí mật" thực sự nào về YouTube. Điều đó hoàn toàn đúng nếu bạn đã theo dõi Sean và ... Xem thêm

Tôi tin rằng mình đã nắm bắt được những kiến thức sâu rộng hơn về thống kê qua quyển sách này. Những gì tôi thu nhận được chính là sự nhận thức rằng triết học khoa học - lĩnh vực mà tôi trân trọng và đam mê đọc đến như vậy thực chất cũng chính là sự thừa nhận tầm quan trọ... Xem thêm

Tôi nghĩ nó khá nặng- Ý tôi là có một trăm quy tắc mà chúng ta đang nói đến ở đây. Nếu tôi có một đánh giá hợp pháp rằng "cuốn sách này có tất cả", tôi sẽ không ngại gắn bó với nó và chỉ làm điều đó vì sự khôn ngoan về tài chính của tôi. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng ... Xem thêm