"Một trong những bộ phim hay nhất của King, cùng với The Shining và The Stand.

 

King có thể khiến người ta khiếp ... Xem thêm