Tôi nhanh chóng đọc cuốn sách của Steve và thấy đó là một sự thất vọng. Lần đầu tiên gặp Steve Sims vào cuối năm 2008, tôi mong đợi nhiều hơn ở người đàn ông tự nhận mình có khả năng làm bất cứ điều gì. Càng đi sâu vào cuốn sách, tôi càng cảm nhận được rằng Steve đã không viết nó mà chỉ cung cấ... Xem thêm

Whatever it was Katy did, I had no interest and definitely didn't like it.Probably would've when I still was a naive little kiddo with little knowledge of how the personal opinions of authors can so strongly be reflected on books meant for kids.Now it just makes me sad.And the opinions can be political and religious and there's nothing wrong with them, but the way they can be presented is often problematic. It can be borderline brainwashing, even.Not saying it's meant to be like that. Dunno what the dead think. Especially religious ideas, such as the importance ... Xem thêm