Đây là ví dụ của một cuốn sách dở. Thay vì là một bài nhận xét bình thường, bài này nên bắt đầu bằng một vài câu trích đặc biệt. 

[Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng khi đặt quả mơ vào lòng bàn tay của tôi, anh ta đ... Xem thêm

Này, tôi muốn ghét cuốn sách này. Tôi không thích bất cứ điều gì mà giới truyền thông đã nhặt được, tin theo và cố gắng thuyết phục mọi người nghe theo. Tôi cũng ghét ý kiến ​​cho rằng, theo những gì tôi biết được, tác giả muốn con gái phải phục tùng, không bao giờ chủ động, đợi cho đến khi ... Xem thêm