Là một người sống nội tâm, có những thời điểm tôi dành hàng đêm trăn trở với những sự việc, suy nghĩ của bản thân. Tôi cũng tâm sự với bạn bè thân thiết những câu chuyện của mình. Nhưng đúng thật là trên đời này ngườ... Xem thêm

Chúng ta vẫn hay luôn thắc mắc nhưng cũng ngầm công nhận sức mạnh của thói quen. Có câu nói “Hành vi dẫn đến thói quen, thói quen dẫn đến tính cách, tính cách dẫn đến số phận’’. Không thể phủ nhận thói quen có sức mạnh lớn ảnh hưởng cả một chuỗi dây chuyền liên quan đế... Xem thêm

Hiểu về trái tim (Minh Niệm) là những phác thảo rõ nét về bức tranh đời sống cảm xúc của tất cả mọi người. Người đọc sẽ tìm thấy ... Xem thêm