Đây là một cuốn sách nổi tiếng. Mình đã thấy rất nhiều người recomment cuốn sách này. "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" đã thu hút mình vào đúng khoảng thời gian chênh vênh, khoảng thời gian luôn thấy bản thân bị quá tải, áp lực, bận rộn. Tự nhận ra rằng bản thân tự tạo cho mình ... Xem thêm