TÁC GIẢ HENRY DAVID THOREAU
Xem thêm

Không rõ ràng một cách đáng tiếc đến mức hầu hết độc giả hiện đại, những người có thể bị rung động bởi chủ nghĩa siêu việt của Thoreau, sẽ chỉ đọc văn xuôi mà thôi. Nếu độc giả không nắm được tinh túy, thái độ ưu tú của anh ta có lẽ sẽ vẫn còn. Thoreau tiếp thu lý tưởng của Ralph Waldo Emerson về việc lựa chọn cho chính mình và nói thêm, “nhưng bạn sẽ là một tên ngốc nếu không chọn lý tưởng của tôi”. Quá nhiều điều bên lề của ông là những quan điểm trịch thượng đối với xã hội hoặc những người bình thường, bằng chứng là Thoreau đã  bị thu hút bởi người khác ngay cả khi ông tuyên bố mình độc lập hoặc đứng trên họ. Cứ sau vài năm, tôi lại tự đánh lừa mình rằng cuốn sách này không tệ như tôi nhớ, nhưng ngay cả tháng trước, khi tôi giúp một cô gái viết bài cho cô ấy, tôi đã được nhắc nhở rằng đây thực sự là một mối tình khủng khiếp giữa một nhà văn và suy nghĩ của chính ông ta. Để có một phiên bản rõ ràng hơn, ngắn hơn, gần như kết tinh những suy nghĩ của Thoreau bằng chính lời nói của ông và được minh họa bằng một số giai thoại chắc chắn hơn, hãy xem cuốn “Bất Phục Tùng” của ông.