Seneca: Những bức thư đạo đức (Tập 1)
Xem thêm

Về hình thức, sách khổ nhỏ, chữ cũng nhỏ, khoảng cách dòng cũng nhỏ, nên gây cho mình một ít khó chịu khi đọc. Chú thích có nhiều, nhưng không có hướng dẫn đọc và chú giải cách chú thích là một điểm trừ lớn. Sách có 350 trang, nhưng một phần ba đã là phần giới thiệu về bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa thời đại Seneca sống, cuộc đời, các tác phẩm của ông, và phần chú thích. Về phần nội dung, theo mình, những bức thư không nên được đặt tựa đề. Vì vốn dĩ, các bức thư chính là một cuộc trò chuyện bằng văn viết nên chủ đề cũng sẽ không hạn hẹp chỉ một. Phần lớn nội dung các bức thư của Seneca gửi cho người bạn nói về nhiều chủ đề hơn là về một chủ đề như ở tựa đề, đôi khi có cả những câu chuyện phiếm giữa hai người bạn. Và, vài bức thư thì tựa đề được đặt chẳng thỏa đáng với nội dung. Những bài học xuyên suốt mình học được trong cuốn sách là: Rèn luyện một tâm trí kiên định Đối mặt với tuổi già và cái chết Sống thuận theo “tự nhiên” Quý trọng và có trách nhiệm với thời gian Tránh đám đông và cẩn thận khi ở một mình Riêng từ con người Seneca qua các bức thư của ông, mình còn học được thêm nữa là, hãy kiêm tốn học hỏi tiếp thu trí tuệ để lại cảu thánh nhân, nhưng cũng phải có cho mình khả năng tự phán xét và chính kiến riêng. Về cách thể hiện tư tưởng, mình khá thích lối suy xét sự việc thông qua so sánh giàu hình ảnh của Seneca. Nói chung, mình đánh giá không cao hình thức sách. Còn nội dung thì khá ổn, đem lại nhiều giá trị cho những người đang trên con đường tu dưỡng đạo đức và phẩm hạnh.